Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Executive
Search

Díky dokonalé znalosti pracovního trhu jsme schopni na základě požadavků klienta vyhledat ideální kandidáty na manažerské pozice do firem v jednotlivých sektorech průmyslu a služeb. V průběhu celého strategického vyhledávání a výběru úzce spolupracujeme s klientem a pravidelně ho informujeme o vývoji projektu. Zajistíme úspěšné dosazení kandidáta na pozici a garantujeme jeho bezplatnou náhradu, pokud pozici opustí v průběhu prvních dvanácti měsíců.

Personality
Assessment

Důkladně zhodnotíme kompetence každého kandidáta a vzájemně porovnáme jejich profesní i osobnostní profily. Klademe důraz na prověření zkušeností všech jednotlivců a zároveň přihlížíme k míře vhodnosti kandidátů pro danou pozici. Během procesu výběru reflektujeme specifické požadavky, které jsou kladeny na uchazeče o konkrétní pozice. Ujistíme se, že kandidáti disponují vůdčími schopnostmi, nezbytně nutnými pro úspěšné vykonávání manažerských pozic. Jsme rovněž schopni definovat a díky tomu eliminovat všechna potenciální rizika.

HR Audit

Poskytujeme firmám poradenskou činnost v oblasti personalistiky. Analyzujeme stávající personální strukturu dané společnosti s přihlédnutím k nejnovějším trendům a standardům v daném segmentu v rámci České republiky. Na základě této analýzy poté doporučíme vhodné změny, které povedou k nejvyšší možné efektivitě v oblasti lidských zdrojů. 

Systémy, na které se při analýze zaměřujeme: 

  • Finanční ohodnocení zaměstnanců (schémata základních i bonusových platů, dlouhodobá motivační schémata)
  • Hodnocení zaměstnanců a mapování talentů
  • Plánování nástupnictví
  • Rozvojové plány pro zaměstnance
  • Nábor nových zaměstnanců

Interim HR
Management

Nabízíme odborné a manažerské kapacity na omezené časové období, kdy stálý manažer není nezbytný nebo ve funkci chybí a není možné jej včas dosadit. Zkušený dočasný manažer pomůže společnosti zvládnout složité období změn nebo krize.